Disclaimer Ai Automatisering

Wij van Ai Automatisering besteden de uiterste zorg aan de informatie op onze website, alsook verkrijgbaar via de downloads op onze website. Voor ons staat voorop dat informatie correct en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Wij streven er naar om deze informatie zoveel als mogelijk steeds zo actueel mogelijk aan te bieden.

Wij informeren u op hoofdlijnen door op onze website algemene informatie te gebruiken voor eigen gebruik. Ook bieden wij algemene informatie, sjablonen en koppelingen aan welke afkomstig kunnen zijn van derden van wie wij daarvoor toestemming hebben ontvangen.

We beschrijven vanzelfsprekend niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen en kunnen niet garanderen dat alle informatie te allen tijde actueel of volledig is, dan wel dat koppelingen met derden te allen tijde zonder storingen of gebrek zullen functioneren. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste, incomplete of tegenstrijdige informatie op onze website of via onze downloads of vanwege gebrekkig functionerende koppelingen. Voor specifieke situaties en/of wensen kunt u contact met ons opnemen.

Voor de veiligheid willen wij u erop wijzen dat informatie die via de e-mail of website naar ons wordt verzonden, niet beveiligd is en om die reden niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

Wij hebben alle intellectuele eigendomsrechten en licentie met betrekking tot onze website en verkrijgbare downloads. Vanwege onze toegankelijkheid delen we graag informatie met u. Echter, ter voorkoming van misstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van onze waarden kunnen wij de gebruiker van onze website niet toestaan om informatie van onze website of verkregen via onze downloads te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, te delen met derden en/of openbaar te maken, of een link te creƫren tussen onze website en die van een andere website, zonder onze voorafgaande toestemming.

Get it now

Om de Appviseurs app direct te downloaden kunt u onderstaande knoppen gebruiken
om naar uw eigen appstore te gaan en de app te downloaden.